Понеділок, 24.02.2020, 21:10Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2012 » Травень » 23 » СВИДОВА: МАЛЕНЬКЕ СЕЛО ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ
09:52
СВИДОВА: МАЛЕНЬКЕ СЕЛО ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ
Це не­ве­ли­ке се­ло, яке вхо­дить до скла­ду Пе­т­ри­ман­сь­кої сіль­сь­кої ра­ди, зна­хо­дить­ся у ма­льо­в­ни­чій і кра­си­вій мі­с­це­во­с­ті. Йо­го ме­ш­ка­н­ці, яких на­ра­хо­ву­єть­ся 57 гро­ма­дян, па­м’я­та­ють ті ча­си, ко­ли в се­лі ви­ру­ва­ло жит­тя, бу­ло ба­га­то мо­ло­ді і ді­тей. Сьо­го­д­ні ж  тут про­жи­ва­ють пе­ре­ва­ж­но лю­ди пе­н­сій­но­го ві­ку. Не­що­да­в­но на ви­ї­з­но­му при­йо­мі з ни­ми спі­л­ку­ва­ли­ся го­ло­ва ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції Во­ло­ди­мир Ані­ке­є­н­ко, ке­рі­в­ник апа­ра­ту РДА Ана­то­лій Бо­д­нар, на­ча­ль­ни­ки та спе­ці­а­лі­с­ти ря­ду управ­лінь, від­ді­лів та служб ра­йо­ну. В зу­стрі­чі з лю­дь­ми взя­ла участь Пе­т­ри­ман­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва К.П. Ду­дак. Як мо­ж­на бу­ло пе­ре­ко­на­ти­ся, хоч Сви­до­ва і ма­ле­нь­ке се­ло, але про­бле­ми тут се­р­йо­з­ні і ва­ж­ли­ві.
Про од­ну з них лю­ди ро­з­по­ві­ли пред­ста­в­ни­кам ро­бо­чої гру­пи, бо хви­лює во­на всіх жи­те­лів се­ла. Йшло­ся про за­без­пе­чен­ня їх то­ва­ра­ми най­пе­р­шої не­об­хід­но­с­ті. Ця про­бле­ма ви­ни­к­ла пі­с­ля то­го, як пе­ре­с­тав пра­цю­ва­ти мі­с­це­вий ма­га­зин. Че­рез це лю­дям, се­ред яких ба­га­то пе­н­сі­о­не­рів, до­во­дить­ся до­сить важ­ко без мо­ж­ли­во­с­ті при­д­ба­ти про­ду­к­ти ха­р­чу­ван­ня та ін­ші то­ва­ри. Го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко за­пе­в­нив, що у се­лі ре­гу­ля­р­но пра­цю­ва­ти­ме ви­ї­з­ний ма­га­зин рай­с­по­жи­в­с­пі­л­ки, про що він до­мо­ви­в­ся з її ке­рі­в­ни­ц­т­вом.
По­с­тій­ний біль для ме­ш­ка­н­ців Сви­до­ви – це по­га­ний стан мі­с­це­вих до­ріг. Осо­б­ли­во це ві­д­чу­ва­єть­ся під час не­го­ди. Лю­ди ска­р­жи­лись, що до­ро­гу не­має ко­му ві­д­ре­мо­н­ту­ва­ти. Окре­мо го­во­ри­ли про до­ро­гу до кла­до­ви­ща, якою теж важ­ко про­ї­ха­ти. Цю про­бле­му бу­ло взя­то на осо­б­ли­вий ко­н­т­роль, а її ви­рі­шен­ням за­йма­ти­муть­ся сіль­го­с­п­пі­д­п­ри­єм­с­т­ва ТОВ «Аг­ро­фі­р­ма Ру­бан­сь­кий»,  ПП «Аг­ро-­сад» та фі­лія «Райа­в­то­дор». Крім цьо­го, бу­ло об­го­во­ре­но пи­тан­ня пі­д­ве­зен­ня мі­с­це­вих ді­тей на на­вчан­ня в шко­лу.
Оскі­ль­ки се­ред мі­с­це­вих жи­те­лів ба­га­то лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, то у них ви­ни­ка­ли за­пи­тан­ня що­до за­без­пе­чен­ня скра­п­ле­ним га­зом, офо­р­м­лен­ня до­ку­ме­н­тів на зе­м­лю, на­ра­ху­ван­ня су­б­си­дій, ме­ди­ч­но­го об­слу­го­ву­ван­ня та ін­шо­го. По­с­тій­но в се­ло на­ві­ду­єть­ся мед­пра­ці­в­ник Оле­к­сандр Бо­д­нар, який до­по­ма­гає лю­дям і при­но­сить не­об­хід­ні лі­ки. З ра­ді­с­тю тут зу­стрі­ча­ють ли­с­то­но­шу Сві­т­ла­ну Іва­не­н­ко. Чи­ма­ло вдя­ч­них слів ка­жуть про со­ці­а­ль­но­го ро­бі­т­ни­ка Лі­дію Удот, яка не ли­ше пік­лу­єть­ся про ста­ре­нь­ких і не­мі­ч­них у Сви­до­ві, а й су­сі­д­ній Зо­ло­то­гі­р­ці. По­с­тій­но при­но­сить їм не­об­хід­ні про­ду­к­ти ха­р­чу­ван­ня, ро­з­ра­дить  до­б­ри­ми сло­ва­ми.
Окре­мо на зу­стрі­чі з лю­дь­ми по­ру­шу­ва­лось пи­тан­ня ці­ни на мо­ло­ко. Бар­сь­ке пі­д­п­ри­єм­с­т­во, яке за­го­то­в­ляє тут мо­ло­ко, пла­тить ли­ше 1,80 за один літр. Зви­чай­но, та­ка ці­на не вла­ш­то­вує ме­ш­ка­н­ців Сви­до­ви, які весь рік важ­ко тру­дять­ся, щоб утри­ма­ти і про­го­ду­ва­ти ко­рів. Для де­яких з них ре­а­лі­за­ція мо­ло­ка – єди­на мо­ж­ли­вість за­ро­би­ти ко­ш­ти для сво­єї сі­м’ї. Над ви­рі­шен­ням про­бле­ми з ці­ною на мо­ло­ко сьо­го­д­ні за­йма­ють­ся не ли­ше на рі­в­ні рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, а й в об­ла­с­ті і дер­жа­ві. Під час пе­ре­бу­ван­ня у Сви­до­ві  го­ло­ва РДА В.М. Ані­ке­є­н­ко огля­нув центр се­ла і зро­бив за­ува­жен­ня що­до йо­го бла­го­у­с­т­рою. Та­кож пред­ста­в­ни­ки ро­бо­чої гру­пи огля­ну­ли при­мі­щен­ня мі­с­це­вої це­р­к­ви, про яку по­д­ба­ли всі­єю гро­ма­дою. Всі про­бле­ми, з яки­ми зве­р­та­ли­ся  лю­ди, бу­ло взя­то до ува­ги, а їх ви­рі­шен­ня – спра­ва най­бли­ж­чо­го ча­су.
Володимир Сауляк
Переглядів: 518 | Додав: nico | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Травень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz