Середа, 26.02.2020, 05:09Мурованокуриловецька районна державна адміністрація

ГоловнаРеєстраціяВхід
Вітаю Вас, Гість · RSS
Голова РДА

Меню сайту
Органи влади
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Верховний Суд України
Вінницька облдержадміністрація
Вінницька обласна рада
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області

Державний фонд сприяння місцевому самоврядування в Україні
Кращий державний службовець
Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»
Управління державної служби у Вінницькій області «Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
З 08.06.2013 р.
Flag Counter
Форма входу
 
Головна » 2013 » Вересень » 12 » Виїзне засідання Управління культури і туризму облдержадміністрації
15:35
Виїзне засідання Управління культури і туризму облдержадміністрації

 Нещодавно в нашому районі  відбулося виїзне засідання управління культури і туризму облдержадміністрації. В Лу­чи­н­чи­ку їх го­с­тин­но, з хлі­бом-­сіл­лю зу­стрі­ли сіль­сь­кий го­ло­ва Ві­к­тор Ме­д­відь, ди­ре­к­тор Бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри Га­ли­на Са­є­н­ко, ху­до­ж­ній ке­рі­в­ник Ге­ворг Ай­ва­зян, бі­б­лі­о­те­кар Ва­ле­н­ти­на Ба­ча­ра. У Ви­ще­о­ль­че­да­є­ві за­па­ш­ним ко­ро­ва­єм, ве­ли­ча­ль­ною пі­с­нею ві­та­ли уча­с­ни­ків ко­ле­гії сіль­сь­кий го­ло­ва Те­тя­на Квя­т­ков­сь­ка, ди­ре­к­тор Бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри Лю­бов За­це­р­ко­в­на, ху­до­ж­ній ке­рі­в­ник Алім Ку­ш­нір, бі­б­лі­о­те­ка­рі Сві­т­ла­на По­хи­ла та Оле­на Ро­ма­не­вич, уча­с­ни­ки ан­са­м­б­лю «Берегиня». Сіль­сь­кі го­ло­ви ко­ро­т­ко ро­з­по­ві­ли про до­ся­г­нен­ня та здо­бу­т­ки те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад. Пра­ців­ни­ки ку­ль­ту­ри за­про­си­ли огля­ну­ти за­кла­ди. В при­су­т­ніх ви­кли­ка­ли за­хо­п­лен­ня га­р­но офо­р­м­ле­ні ви­ста­в­ки ді­ду­хів, рі­з­но­ма­ні­т­них ви­ши­вок, ви­ро­бів з де­ре­ва в Лу­чи­н­чи­ць­ко­му Бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри.

В Вищеольчедаївському будинку культури всі оцінили га­р­но про­ве­де­ний ре­монт, з цікавістю слухали розповідь Олени Романевич та коштували випічки об­ря­до­вих хлі­бів та здо­би. У Де­ре­шо­ві під зву­ки мі­с­це­во­го ду­хо­во­го ор­ке­с­т­ру сіль­сь­кий го­ло­ва Ві­к­тор Се­ме­нюк, ди­ре­к­тор Бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри На­дія Ко­ле­с­нік, ху­до­ж­ній ке­рі­в­ник Ва­силь Ко­ле­с­нік та за­ві­ду­ю­ча сіль­сь­кою бі­б­лі­о­те­кою Та­ї­сія Ли­пе­ць­ка за­про­си­ли го­с­тей у сіль­сь­кий му­зей на­род­но­го ми­с­те­ц­т­ва.

За­сі­дан­ня ко­ле­гії ві­д­бу­ло­ся в ра­йон­но­му Бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри. Го­с­тин­но зу­стрі­ли його уча­с­ни­ків ди­ре­к­тор за­кла­ду На­та­лія Лі­т­він та пра­ців­ни­ки ку­ль­ту­ри. На по­ча­т­ку при­су­т­ні огля­ну­ли бі­б­лі­о­те­ч­ні за­кла­ди, ме­то­ди­ч­ні ка­бі­не­ти, му­зей Ф.Ко­но­ва­лю­ка, ви­ста­в­ку ху­до­ж­ни­ка В. Во­в­ка, ви­ста­в­ки де­ко­ра­ти­в­но-при­к­ла­д­но­го ми­с­те­ц­т­ва.  За­сі­дан­ня колегії про­ве­ла  на­ча­ль­ник управ­лін­ня ку­ль­ту­ри і ту­ри­з­му ОДА Ма­рія Скри­п­ник. Уча­с­ни­ків ко­ле­гії при­ві­та­ли го­ло­ва рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Ві­к­тор Ма­к­си­м­чак, го­ло­ва ра­йон­ної ра­ди Ва­силь Гук, се­ли­щ­ний го­ло­ва Га­ли­на Ци­буль­сь­ка. За­зна­ча­ло­ся, що в жит­ті ра­йо­ну га­лузь ку­ль­ту­ри ві­ді­г­рає зна­ч­ну роль, то­му вла­да по­с­тій­но ту­р­бу­єть­ся про її ро­з­ви­ток і ма­те­рі­а­ль­но-­те­х­ні­ч­не за­без­пе­чен­ня. На ос­но­в­них до­ся­г­нен­нях ку­ль­ту­р­но­го жит­тя ра­йо­ну на­го­ло­си­ла в сво­є­му ви­сту­пі на­ча­ль­ник від­ді­лу ку­ль­ту­ри і ту­ри­з­му РДА Ва­ле­н­ти­на Ве­к­люк.  За тра­ди­ці­єю, яка скла­ла­ся в на­шо­му ра­йо­ні, всім при­су­т­нім вру­чи­ли за­па­ш­ні ко­ро­ваї.

На пле­на­р­но­му за­сі­дан­ні ро­з­г­ля­да­ли­ся пи­тан­ня про стан ви­ко­нан­ня до­ру­чен­ня го­ло­ви об­ла­с­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції І. Мо­в­ча­на що­до змі­ц­нен­ня ма­те­рі­а­ль­но-­те­х­ні­ч­но­го ста­ну за­кла­дів ку­ль­ту­ри, про за­хо­ди що­до ре­а­лі­за­ції дер­жа­в­ної ка­д­ро­вої по­лі­ти­ки та до­три­ман­ня за­ко­но­дав­ст­ва про пра­цю від­ді­ла­ми ку­ль­ту­ри і ту­ри­з­му Гай­син­сь­кої та Він­ни­ць­кої рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­цій, про пі­д­го­то­в­ку уста­нов і за­кла­дів ку­ль­ту­ри до ро­бо­ти в осін­ньо-­зи­мо­вий пе­рі­од 2013-2014 р.р., про пі­д­т­ве­р­джен­ня та при­с­во­єн­ня зван­ня «на­род­ний», «зра­з­ко­вий» тво­р­чим ко­ле­к­ти­вам об­ла­с­ті, з яких до­по­ві­да­ли на­ча­ль­ник управ­лін­ня ку­ль­ту­ри і ту­ри­з­му ОДА М.В. Скри­п­ник, за­сту­п­ник на­ча­ль­ни­ка від­ді­лу ку­ль­ту­р­но-­ми­с­те­ць­ких уста­нов та ту­ри­з­му управ­лін­ня В.Г. Тро­ян, за­сту­п­ник на­ча­ль­ни­ка управ­лін­ня С.В. Га­р­бу­лин­сь­кий та ди­ре­к­тор об­ла­с­но­го центру на­род­ної тво­р­чо­с­ті Т.О. Цві­гун. По за­ве­р­шен­ні ко­ле­гії М.В. Скри­п­ник при­ві­та­ла пра­ців­ни­ків ку­ль­ту­ри об­ла­с­ті, які цьо­го лі­та свя­т­ку­ва­ли свій день на­ро­джен­ня. З усіх ро­з­г­ля­ну­тих на за­сі­дан­ні пи­тань бу­ли при­йн­я­ті ві­д­по­ві­д­ні рі­шен­ня.   Про­гра­ма ви­ї­з­но­го за­сі­дан­ня на цьо­му не за­ве­р­ши­ла­ся – йо­го уча­с­ни­ки ві­д­ві­да­ли Га­лай­ко­ве­ць­кий мо­на­с­тир, який є па­м’я­т­кою іс­то­рії і культури на­шо­го ра­йо­ну. Ко­ле­гія за­сві­д­чи­ла, що га­лузь ку­ль­ту­ри на­шо­го ра­йо­ну  ці­л­ком за­слу­же­но є од­ні­єю з кра­щих в об­ла­с­ті. 
Переглядів: 400 | Додав: mrzmurkur | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2020


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

( Гаряча лінія
Урядова телефонна гаряча лінія

Пошук
Календар
«  Вересень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Створити безкоштовний сайт на uCoz